Bổ sung chế tài xử lý vi phạm đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đăng ký và sử dụng hóa đơn, Bộ Tài Chính đang đè xuất bổ sung thêm các chế tài xử lý vi phạm đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Với sự bổ sung thêm các chế tài này, thì không chỉ các hành vi làm sai hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử mới bị xử phạt, mà theo đó, các hành vi đăng ký, chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn cũng bị xử phạt nghiêm minh. Cùng tìm hiểu rõ hơn các chế tài xử phạt này trong bài viết dưới đây.

Theo thống kê của cơ quan thuế thì từ năm 2014 đến nay số vụ vi phạm về thủ tục thuế, hóa đơn có chiều hướng tăng nhiều theo từng năm. Cụ thể là số lượng vụ việc vi phạm năm 2018 tăng khoảng 5,6 lần so với năm 2014. Như vậy có thể thấy, con số vi phạm các thủ tục về thuế, hóa đơn đang có xu hướng tăng nhanh. Một trong những nguyên nhân là mức phạt tiền còn thấp nên chưa đủ tính nghiêm khắc. Do vậy, cần tăng khung hình phạt, mức xử phạt mang tính chất răn đe mạnh mẽ để các doanh nghiệp có thể nghiêm túc thực hiện triệt để.

heo đó, dự thảo đã điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi không lập hóa đơn tổng hợp và hành vi không gạch chéo, hủy, xóa bỏ đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn chưa lập không còn giá trị sử dụng (điều chỉnh giảm mức phạt từ 4 – 8 triệu đồng xuống mức phạt từ 0,5 – 1,5 triệu đồng để tương ứng với mức độ vi phạm nhẹ).

Dự thảo đề xuất bỏ chế tài xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn, nhưng tổ chức cá nhân đã tìm thấy hóa đơn trước khi cơ quan thuế ra quyết định xử phạt.

Để phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về hóa đơn điện tử, dự thảo bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, nếu người nộp thuế chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên sẽ bị xử phạt.

Đồng thời, Dự thảo cũng bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như: Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Quy định về phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán

Kê khai thuế môn bài qua mạng bằng phần mềm HTKK

Bên cạnh đó, đối với hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, nếu người nộp thuế chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót cũng sẽ bị xử phạt…

Như vậy có thể thấy, việc nâng các chế tài xử phạt lên sẽ hy vọng giúp các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký và sử dụng hóa đơn, làm nền tảng vững chắc cho việc quản lý hóa đơn của cơ quan thuế được tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *