Tìm hiểu về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Một trong những nghĩa vụ bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện đó chính là việc lập báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm báo cáo tài chính năm và các loại báo cáo tài chính giữa niên độ. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Hệ thống báo cáo tài chính năm

Đối với báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp cần phải thực hiện hồ sơ bao gồm:

Thứ 1: Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN
Thứ 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
Thứ 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
Thứ 4: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ

Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ, doanh nghiệp cần chú ý, loại báo cáo này bao gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và dạng tóm lược. Cụ thể:

báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

Thứ 1: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a – DN;
Thứ 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a – DN;
Thứ 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a – DN;
Thứ 4: Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN.

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược bao gồm:

Thứ 1: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 01b – DN;
Thứ 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 02b – DN;
Thứ 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 03b – DN;
Thứ 4: Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

Trên đây là hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp cần phải chú ý, ghi nhớ để có thể triển khai thực hiện một cách đúng quy định. Đặc biệt đối với những kế toán, đây là công việc đòi hỏi phải ghi nhớ, có trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Việc lập báo cáo tài chính cần phải được triển khai đúng thời hạn, đúng quy định.

Hy vọng, với những chia sẻ trên đã giúp doanh nghiệp, kế toán các doanh nghiệp hiểu hơn về hệ thống báo cáo tài chính, nắm được rõ những quy định cụ thể về báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ. Giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với cơ quan thuế một cách nhanh chóng, đúng quy định pháp luật và đúng theo thời gian, tránh tình trạng nộp báo cáo muộn, lập sai báo cáo dẫn đến bị xử phạt.
https://hoahoctre.org/

https://hoahoctre.org/tin-tuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *