Trường hợp được miễn chữ ký điện tử trên hóa đơn

Theo quy định, chữ ký điện tử là một trong những nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử. Vậy, có trường hợp nào được miễn chữ ký điện tử hay không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Ngoài quy định về những từ được viết tắt trên hóa đơn, thì trong bài viết này sẽ giúp bạn đọc nắm được một số trường hợp được miễn chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử theo đúng quy định.
Căn cứ theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì một trong những nội dung phải có trên hóa đơn điện tử là chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ về một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.


Bên cạnh đó tại Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua…

>> Quy định về phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán

>> Kê khai thuế môn bài qua mạng bằng phần mềm HTKK

Như vậy, căn cứ vào những quy định nêu trên, có thể rút ra kết luận như sau: Nếu trong trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Chi nhánh với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu… thì Chi nhánh lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn).
Việc miễn chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử là một trong những nội dung mà hầu hết các doanh nghiệp, khách hàng đặc biệt quan tâm hiện nay. Bởi, không chỉ có các doanh nghiệp tham gia vào quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, mà những cá nhân, không phải là tổ chức nào cả cũng tham gia vào quá trình này. Với những cá nhân thì khó có thể có chữ ký điện tử riêng, do đó, việc miễn tiêu thức chữ ký đối với một số trường hợp là hoàn toàn đúng đắn. Thêm vào đó, quy định về một số trường hợp được miễn một số tiêu thức trên hóa đơn cũng được quy định rõ ràng nhằm tạo căn cứ pháp lý vững chắc và phù hợp với thực tế sử dụng hóa đơn hiện nay của doanh nghiệp, cá nhân.
Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về các trường hợp được miễn chữ ký điện tử trên hóa đơn, một số tiêu thức không bắt buộc phải có trên hóa đơn theo quy định hiện nay để có thể triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp mình được tốt nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *