TT68/2019 quy định như thế nào về việc hủy hóa đơn giấy?

Càng đến gần thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì các doanh nghiệp càng quan tâm hơn đến các quy định mới về hóa đơn điện tử. Một trong những thắc mắc mà doanh nghiệp đang quan tâm hiện nay đó là việc hủy hóa đơn giấy được quy định như thế nào tại TT68/2019/TT-BTC?

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định, thời điểm bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh có cơ hội làm quen với hóa đơn điện tử, Chính Phủ đã cho phép doanh nghiệp có 02 năm để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử (từ 01//22/2018 đến 31/10/2020).

TT68/2019 quy định như thế nào về việc hủy hóa đơn giấy?

Mặt khác, Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Thông Tư 32/2011/TT-BTC thì:

“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in”.

Vì thế, doanh nghiệp có thể sử dụng đa dạng hình thức hóa đơn khác nhau trong thời gian Chính phủ cho phép chuyển đổi. Theo đó, doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy để tận dụng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng phải đảm bảo quá trình đăng ký sử dụng đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, từ nay đến hết ngày 31/11/2020, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Từ ngày 01/11/2020 doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Doanh nghiệp bắt buộc phải hủy bỏ toàn bộ hóa đơn giấy trước khi sử dụng hóa đơn điện tử.
Tại khoản 3, Điều 8, TT68/2019/TT-BTC quy định: Việc hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) và ngừng sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

https://hoahoctre.org/lao-dong-tai-nhat-ban-va-nhung-dieu-ma-ban-can-biet/

https://hoahoctre.org/an-toan-ve-sinh-lao-dong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *